Geotermisk Energi, Drift och Underhåll

Geotermisk energi

SEE Cooling Concept GEO använder ett antal upp till 300 meter djupa borrhål med en sluten kollektorkrets för spetskyla under årets varma perioder. En SEE Cooling installation maximerar användningen av frikyla anpassat til klimatsituationen på platsen. Den geotermiska spetskylan är dimensionerad beroende på geologiska data och klimatdata. Användandet av kollektorer är en av nyckelfaktorerna för att uppnå SEE Cooling Concepts unika driftskarakteristik och ekonomi.

Drift och Underhåll

SEE Cooling Concept är lättskött, kraftfullt och mycket enkelt att underhålla tack vare ett minimum av rörliga delar och en robust design. Styrlogiken är också robust och finns integrerad i SEE Rack. Härifrån styrs alla funktioner samt alla de optionella tilläggsprodukter lösningen innehåller. SEE Cooler har en integrerad kontrollenhet som kan levereras med olika nivåer av funktionalitet, avseende mätning av driftsdata och styrning av produkten. Övervakning från ett centraliserat driftscentrum kan erbjudas över standardiserade gränssnitt.

Kontakta oss

Söker du produkter eller tjänster inom kylteknik? Få mer information om vad SEE Cooling gör inom energieffektiv kylning.

SEE Cooling AB

Adress: > Telefonstigen 4
131 39 Nacka   

Postadress: Box 2023
SE-13102 Nacka

Kontakta oss

Phone: +46 (0) 733 117214
E-post: info@seecooling.com

Följ oss!