SEE Rack Produktportfölj

SEE Rack tillverkas i olika storlekar och med en rad optioner. Styrlogik för hela anläggningen är integrerat i SEE Rack, från den styrs alla funktioner samt alla optionella tilläggsprodukter som lösningen innehåller.

Produkten är en fabriksfärdig enhet och ersätter uppbyggnaden av en traditionell kyldistributionscentral. Den är designad för att vara tillförlitlig och har inbyggd redundans, men är ändå optimerad för att ha ett minimalt energibehov.

SEE Rack är en komplett enhet som innehåller pumpar, värmeväxlare, ventiler, filter och den styrautomatik som behövs för effektiv och säker drift.

SEE Rack GEO

SEE Rack GEO, optimerat för geotermisk energi, är den mest energieffektiva varianten i SEE Rack produkt familj. SEE Rack GEO kopplas till SEE Coolers, kylmedelskylare, geotermisk energi och el samt underhålls och säkerhetssytem. Produkten har inbyggd redundans och finns för effekter mellan 60-2000 kW. Enheten uppnår COP 73, inklusive geotermisk spetskyla under sommaren.

SEE Rack CH-C

En SEE Cooling Concept lösning med vattenkylaggregat för spetskyla. Den tillverkas i olika storlekar med en rad optioner. Kylmedelskylarna används för frikyla och i samma kylmedelskrets för att kyla bort kondensorvärmen från vattenkylaggregaten. SEE Rack CH-C kopplas till SEE Coolers, kylmedelskylare, vattenkylaggregat och el samt till underhåll och säkerhetssystem. Produkten har inbyggd redundans och finns för effekter mellan 60-2000 kW. Enheten uppnår COP 43, exklusive spetskyla under sommaren.

SEE Rack CH-D

En SEE Cooling Concept lösning med vattenkylaggregat för spetskyla. Den tillverkas i olika storlekar med en rad optioner. Kylmedelskylarna  används för frikyla och i en separat kylvätskekrets för att kondensera för att kyla bort kondersorvärmen från vattenkylaggregat. SEE Rack CH-D kopplas till SEE Coolers, kylmedelskylare, vattenkylaggregat och el samt till underhåll och säkerhetssystem. Produkten har inbyggd redundans och finns för effekter mellan 60-2000 kW. Enheten uppnår COP 48, exklusive spetskyla under sommaren.

SEE Rack HDZ

Det här racket kan användas som en värmeväxlare i kylvätskekretsen intill högdensitetszonen, för att minimera kylvätskevolymen i känsliga data center. Finns för en eller två kylvätskekretsar.

Tillval

Utrustning för att återladda borrhålen.

Kontakta oss

Söker du produkter eller tjänster inom kylteknik? Få mer information om vad SEE Cooling gör inom energieffektiv kylning.

  SEE Cooling AB

  Adress: Telefonstigen 4
  131 39 Nacka

  Postadress: Box 2023
  SE-13102 Nacka

  Kontakta oss

  Phone: +46 (0) 768 61 63 63
  E-post: info@seecooling.com

  Följ oss!