Effektiv Energiåteranvändning från Datacenter till Fjärrvärme

Effektiv energiåteranvändning från datacenter till fjärrvärme I september 2022 introducerades "Second Use", ett banbrytande energiöverföringssystem. Det innebär att energi från datacenter används både för att kyla datahallen och värma ge tex. en bergvärmeanläggning en förhöjd köldbärartemperatur vilket resulterar i en betydlig höjning av värmepumpsanläggningen Cop. Satsningen på "Second Use" har resulterat i över 25 [...]