Nära samarbeten leder till effektiva projekt

Sammanfattning av See Coolings nyhetsbrev – Feb 2023

Vi på See Cooling kan hjälpa våra kunder med allt från teknisk support till dimensionering av hela system. Vi har ett starkt samarbete med företaget Kylma AB. På Kylma finns utbildad personal som kan hjälpa våra kunder med allt från offertering till teknisk support. Vi har också ett samarbete med GK (Gunnar Karlsen Sverige AB), som har teknisk personal som täcker hela Sverige. Våra nära samarbeten med Kylma AB och GK säkerställer att du som kund kan få teknisk support på plats i hela landet.

”See Coolings produkter ligger precis i linje med Kylma ABs tänk. De uppfyller våra höga krav och är klart i linje med kommande miljödirektiv, så vi ser positivt på detta samarbete. 2022 var ett bra år för Kylma och framåt ser vi stort tryck på produkter med See Coolings egenskaper.” – Peter Rosen, Segmentansvarig inom komfortkyla på Kylma AB.

Vi hjälper våra kunder minska sitt värmebehov

För några år sedan fick vi i uppgift att installera våra kylsystem i en Telecomanläggning som idag levererar överskottsvärme till en bostadsförening. Systemet använder ett kylmedelkylaggregat för att leverera kyla vid varmt sommarväder och ett kallt nät för att återanvända anläggningens värmeöverskott. Bostadsrättsföreningen har nu via restvärmen från telecomanläggningen fått en betydligt högre temperatur på bergvärmen och har kunnat reducera uppvärmningskostnaden med cirka 70%. Systemet har nu varit i drift i ungefär 5 år och är ett praktexempel på de effekter våra kylsystem kan ha för våra kunder.

Vill du läsa mer om hur våra samarbeten med Kylma AB och Gunnar Karlsen Sverige AB hjälper dig som kund? Det bifogade nyhetsbrevet nedan!