SEE Cooling lanserar Green Room datahalls lösning

SEE Green Room optimerar din högdensitets datahall. Metoden används idag på Telia Company AB och är finalist i CIO award i december. Vi har under lång tid utvecklat deplacerande kylning av Data och teknikhallar med GEO kyla. Om GEO lösning inte passar ditt projekt uppnår vi ändå PUE under 1,2 med utvalda kylmaskiner för spetskyla.

SEE Cooling Concept bygger på att kyla utan datagolv och uppnår i SEE Green Room datahall en miljö helt utan ”hotspots”. Systemet är testat med upp till 45 kW last per dataskåp. Hela den kalla gången fylls med kyld luft från företagets SEE Cooler.

Energieffektiv kylning med SEE Cooling Concept i Green Room innebär minimerade förluster:

  • Temperaturdifferens mellan ingående köldbärare och utgående luft < 1 .
  • Temperaturdifferens mellan ingående köldbärare och samtliga rack i kalla gången < 3
  • Intern elförbrukning, 3,2 kW för att kyla 350 kW last, exklusive kylproduktion.
  • Köldbärar temp +20/+24 eller +22/+28 , ger 100 % frikyla med effektiv Kylmedelskylare på minst 8000 h / år. Även optimerad för värmeåtervinning.
  • COP över datakylaggregatet > 100.
  • COP SEE Cooling Concept i Green Room > 25.

SEE Cooling hjälper kunder bygga energieffektiva, robusta, redundanta datahallar med framtidssäkrad kylning. För ytterligare information kontakta

Jerry Zetterqvist – Technical Manager
+46709920498
jerry.zetterqvist@seecooling.com