Säkerställd drift och kylkoncept för SEE Coolings datahallar

Sammanfattning av See Coolings nyhetsbrev – April 2023

Vi på See Cooling är stolta över att kunna erbjuda redundans och riskfri drift för våra kunder. Vi har implementerat flera lager av säkerhetsfunktioner som säkerställer att SEE Cooler kan drivas på ett tryggt sätt, så länge det finns ström fram till data-teknikrummet.

GT6-nödtermostat och dess funktion

Vid normal drift av SEE Cooler styrs fläktarnas hastighet och ventilens funktion genom en reglerkurva för att uppnå önskad temperatur. Vi har dimensionerat fläktarna för att ha en maximal hastighet på 80%, vilket gör driften så energieffektiv som möjligt och ger en extra kapacitet som kan utnyttjas. Om något oväntat inträffar, som en kortslutning eller ett fel i den inbyggda styrenheten, kommer GT6-nödtermostaten att ta över kontrollen över temperaturregleringen i datahallen eller utrymmet. Om rumstemperaturen överstiger den inställda gränsen på GT6 kommer fläktarna att arbeta med 100% kapacitet och en inbyggd styrventil kommer att öppnas helt för att säkerställa att rumstemperaturen inte når en nivå som kan orsaka allvarliga driftproblem för servrarna. GT6 kan även kopplas till andra funktioner, som att öppna en ventil för annan nödkyla, till exempel stadsvatten, för att säkerställa driften. Om du har tekniska frågor om hur du kan använda denna funktion i din anläggning, tveka inte att kontakta oss på See Cooling. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Vår metod för att bygga datahallar

Vi inleder ofta projekt genom dialog med slutkunden eller genom att utgå från en uppdragsbeskrivning eller konsulthandling från kunden. I vår planering utgår vi från det beräknade och fastställda kylbehovet i datahallen, vilket bestämmer den dimensionerande kyleffekten.

Exempel på ett uppdrag

Låt oss ta ett exempel där en datahall har ett kylbehov på 500 kW och en yta på 150 m2 (13 * 12 m) med en takhöjd på 3,5 m. Vi väljer att placera serverracken i 4 rader med 13 rack per rad och en densitet på 10 kW per rack, med varm- och kallgång. Serverställen placeras för att skapa separata varma och kalla gångar, åtskilda med plåtar som monteras över serverställen och skjutdörrar för varmgången. Dessutom installeras undertak för returluften. Vi rekommenderar att man använder system med montagejärn och kabelstegar som monteras ovanför undertaket, exempelvis från Bergvik AB. Rumstemperaturen skall vara högst +24 °C och vi räknar med en tillufttemperatur på +22 °C ut från Coolerna till kallgång. Vi räknar med läckageluft från varmgång till kallgång för en rumstemperatur på max. +24 °C.

Vill du veta mer om hur vi anpassar våra produkter efter olika förutsättningar och mål? Se en mer djupgående förklaring i det bifogade nyhetsbrevet här nedan!