Under rådande omständigheter har vi liksom många andra vissa leveransproblem framför allt med vår Danfossegulator, och har därför tagit fram ett par alternativa lösningar för styr- och övervakning för modell HDZ. Här hittar du våra erbjudanden avseende styr-och övervakningsmöjligheter för modell HDZ, med valmöjligheter enligt:

  • som standard val R10 eller R30
  • som option val R30+ med provisoriskt monterade potentiometrar för att montera Danfossregulatorn val R30 senare.
  • som option R30++ med monterade potentiometrar, och möjlighet att vid behov montera Danfossregulatorn val R30 senare, eller för att koppla upp mot en externt programmerad DUC eller huvuddator DHC.

Styr-och övervaknings-funktionerna och uppbyggnad för de olika valmöjligheterna beskrivs i dokumentet nedan.