Mycket av SEE Coolings Concept för kylning av Datahallar bygger på termisk CFD analys.
I nära samarbete med SEE Coolings samarbetspartner Telia har simulerings-resultaten kunna appliceras och finjusteras på verkliga datorhallar .

Erfarenheter från detta i kombination med avancerade mjukvaror gör att vi kan erbjuda djup CFD analys av din datahall redan i designfasen för optimering av installationen och framförallt undvikande hot- och coldspots.

Andra mjukvaror simulerar totala årsenergi- förbrukningen och dess variation beroende på val av frikylemetod, spetskyla och hallens geografiska placering i världen.

Blir du nyfiken?

Kontakta  Svante så berättar han mer!

Svante Villman
Svante.villman@seecooling.se
076-861 6363