Nyheter

SEE Cooling partner i NodePole Alliance Luleå

Publicerad: 14 October 2019

SEE Cooling levererar energieffektiva kyllösningar till datahallar och har nyligen tillsammans med DCT blivit valda som leverantörer till SICS anläggning i Luleå . Vi är också medlemmar i NodePole Alliance, ett partnerskap för leverantörer i datacenterbranschen. Vi har under lång tid utvecklat deplacerande kylning av Data och teknikhallar med GEO kyla. Om GEO lösning inte passar ditt projekt uppnår vi ändå PUE under 1,2 med utvalda kylmaskiner för spetskyla.

SEE Cooling Concept bygger på att kyla utan datagolv och up pnår i SEE Green Room datahall en miljö helt utan ”hotspots”. Systemet är testat med upp till 45 kW last per dataskåp. Hela den kalla gången fylls med kyld luft från företagets SEE Cooler .

Energieffektiv kylning med SEE Cooling Concept i Green Room innebär minimerade förluster i alla steg och därigenom oslagbar totalekonomi. Konceptet, initialt från TeliaSonera är en integrerad del i operatörens Green Cooling satsning.

SEE hjälper kunder bygga energieffektiva, robusta, redundanta datahall ar med fram tidssäkrad kylning.

För ytterligare information kontakta

Magnus Braxell - CEO
+48733117214
magnus.braxell@seecooling.com

Jerry Zetterqvist - Technical Manager
+46709920498
jerry.zetterqvist@seecooling.com

SEE Coolings systemlösning presenteras nu i aprilnumret av tidning Kyla

Publicerad: 14 October 2019

SEE Coolings systemlösning presenteras nu i tidnings Kyla´s aprilnummer. Att kyla effektivt, säkert och till så låg driftkostnad som möjligt är högprioriterat när det kommer till datorhallar. SEE Coolings lösning, som tidigare varit exklusiv för ett enda företag och deras anläggningar, finns nu tillgänglig på marknaden.

Läs mer i artikeln som bifogas i pdf:en bredvid.

SEE Cooling Concept levereras till telekommunikation och dataanläggningar, industri, kontor och offentlig miljö. Konceptet kännetecknas av extremt energisnål kylning som möjliggör ett PUE på under 1.15 och förenklat optimerat underhåll som ger i särklass låga driftskostnader.

Magnus Braxell - CEO
+46 733 117214

SEE Cooling lanserar Green Room datahalls lösning

Publicerad: 14 October 2019

SEE Green Room optimerar din högdensitets datahall. Metoden används idag på TeliaSonera och är finalist i CIO award i december. Vi har under lång tid utvecklat deplacerande kylning av Data och teknikhallar med GEO kyla. Om GEO lösning inte passar ditt projekt uppnår vi ändå PUE under 1,2 med utvalda kylmaskiner för spetskyla.

SEE Cooling Concept bygger på att kyla utan datagolv och uppnår i SEE Green Room datahall en miljö helt utan ”hotspots”. Systemet är testat med upp till 45 kW last per dataskåp. Hela den kalla gången fylls med kyld luft från företagets SEE Cooler.

Energieffektiv kylning med SEE Cooling Concept i Green Room innebär minimerade förluster:

  • Temperaturdifferens mellan ingående köldbärare och utgående luft < 1 .
  • Temperaturdifferens mellan ingående köldbärare och samtliga rack i kalla gången < 3
  • Intern elförbrukning, 3,2 kW för att kyla 350 kW last, exklusive kylproduktion.
  • Köldbärar temp +20/+24 eller +22/+28 , ger 100 % frikyla med effektiv Kylmedelskylare på minst 8000 h / år. Även optimerad för värmeåtervinning.
  • COP över datakylaggregatet > 100.
  • COP SEE Cooling Concept i Green Room > 25.

SEE hjälper kunder bygga energieffektiva, robusta, redundanta datahallar med framtidssäkrad kylning. För ytterligare information kontakta

Magnus Braxell - CEO
+48733117214
magnus.braxell@seecooling.com

Jerry Zetterqvist - Technical Manager
+46709920498
jerry.zetterqvist@seecooling.com

Contact us

Looking for cooling products or services? Find out more about what SEE Cooling is doing in energy efficient cooling.